Proje

PROJE    HAKKINDA
MİMARLIK, MÜHENDİSLİK VE TEKNİKERLİK FAALİYETLERİ SINAV MERKEZİ PROJESİ


Proje Adı                  :  Mimarlık, Mühendislik ve Teknikerlik Faaliyetleri  Sınav Merkezi Projesi
Proje Sahibi              :  Bayındır Memur-Sen
İştirakçi Kurumlar    :  T.C  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  ,   İL BANKA.Ş.
Proje Bütçesi            :  211.646  € (hibe)
             
Avrupa Birliği (AB) tarafından finansa edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İlbank A.Ş. iştiraki ile Bayındır Memur-Sen tarafından yürütülen, Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi (UYEP) projesi kapsamında, Mimarlık, Mühendislik, Teknikerlik Faaliyetleri Sınav Merkezi projesi, 21.03.2011 tarihinde Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) ile proje yürütümüne dair sözleşme imzalanmıştır.
             
Alınacak hizmet/ürünlere ilişkin KDV istisna sertifikası ile ilgili süreçler tamamlanarak, proje ekibinin iş sözleşmeleri imzalanmış, proje faaliyetlerine ilişkin görev tanımları ve süreçler organize edilmiştir. 31 Mayıs 2011 tarihinde 75 katılımcı ile Midas Otel’de proje açılış toplantısı gerçekleştirilmiştir. Ulusal Meslek Standartlarının hazırlanması için Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile toplantılar gerçekleştirilmiş ve Ulusal Yeterlilik hazırlayacak teknik ekip kurularak, 13.12.2011 tarihinde Ulusal Yeterlilik Bilgilendirme Toplantıları, Memur-Sen Konferedasyonun da gerçekleştirilmiştir.  Bayındır, İnşaat, Yol, Yapı, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası (Bayındır Memur-Sen) ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında 06.09.2011 tarihinde “Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü” imzalanıp ve meslek standardı hazırlama süreci başlatılmıştır.


Proje personeli; Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’nden TS EN ISO 9001 Temel Dokümantasyon ve İç Tetkik Eğitimi, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’ndan TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Eğitimi almıştır. Bayındır Memur-Sen’in, iktisadi işletmesinin bulunmaması nedeniyle Bayındır Memur-Sen MESYET (Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi) İktisadi İşletmesi 16 Kasım 2011 tarihinde kurulmuştur. İktisadi İşletmeye ait kurumsal kimlik, logo vb. çalışmalar tamamlanarak, akreditasyon sürecine ilişkin TSE’den TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Standardı alınarak, Kalite El Kitabı ve ilgili dokümanlarının hazırlanmasına başlanmış ve 15-16-17 Mayıs 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17024 Personel Akreditasyonu denetimine kadar oluşturulmuştur.
Aşağıda belirtilen meslek alanlarında meslek standardı hazırlığı sonlandırılmıştır. Bu meslekler;


•  Harita Kadastrocu (Seviye 4)
•  Harita Kadastrocu (Seviye 5)
•  Yapı Teknik Ressamı (Mimari / İç Mimari) (Seviye 4)
•  Yapı Teknik Ressamı (İnşaat / Altyapı / Üstyapı) (Seviye4)
•  Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı (Seviye 4)