Yönetimin Taahhütü

YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ

  • BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET adına gerçekleştirilen personel belgelendirme faaliyetlerinde yer alan personelin, komite üyelerinin, sınav yapıcıların ve belgelendirmede karar vericilerin kararlarını ve çalışmalarını hiçbir kişi veya kuruluş etkileyemez. BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET kararlarını ve faaliyetlerini etkileyebilecek her türlü idari, hukuki, ticari – mali ve diğer baskılardan uzak bir yapı oluşturmuş ve garanti altına alınmıştır.
  • BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET’ de personel belgelendirme faaliyetleri Sendika faaliyetlerinden bağımsız olarak, TS EN ISO 17024 Personel Belgelendirme Standardı kapsamında ulusal ve uluslararası standartlar esas alınarak eğitimli, yetenekli ve tecrübeli personel ile bağımsızlık, tarafsızlık, güvenilirlik, adillik ve gizlilik prensipleri temel alınarak gerçekleştirilmektedir. BAYINDIR MEMURSEN MESYET’tin yetki kapsamındaki belgelendirme hizmetleri kamuya açıktır ve tüm başvuru sahiplerinin erişimi eşitliği sağlanmaktadır.
  • BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET’ de çıkar çatışması olabilecek hususlar kontrol edilmekte, yönetilmekte ve bu sayede tüm belgelendirme aşamaları boyunca adaylara adil ve eşit davranıldığını garanti altına alınmaktadır.
  • Bayındır Memur-Sen MESYET’te politika ve prosedürleri gereği, bir sınav, objektiflik, adillik ve tarafsızlık için kabul edilemez bir tehdit oluşturduğunda belgelendirme yapılmayacaktır.
  • Belgelendirilmek üzere başvuran ya da belgelendirilmiş adaylara ait her tür bilgi, belge ve doküman gizlilik politikamız ile KVKK gereği gizli kalmaktadır. Her tür bilgi, belge ve dokümanın güvenliği sağlanmaktadır. Bayındır Memur-sen MESYET belgelendirme prosesi sırasında veya başvuru sahibi, aday veya belgelendirilmiş kişinin haricindeki kaynaklardan elde ettiği bilgileri, kanunlar bilgilerin ifşa edilmesini zorunlu kılmadığı sürece, bireyin (başvuru sahibi, aday veya belgelendirilmiş kişinin )yazılı onayı olmaksızın açıklanmamasını güvence altına almaktadır. MESYET gizli bilgileri kanunlar gereği ifşa etmek zorunda kalırsa ilgili kişi kanunlarda aksi belirtilmediği sürece hangi bilgilerin ifşa edileceği konusunda bilgilendirilecektir.
  • Sınav ve belgelendirme süreçlerinin herhangi bir aşaması için yapılan itiraz ve şikâyetler yapıcı ve tarafsız bir şekilde itiraz ya da şikâyete neden olan konuya bağlı olarak en kısa zamanda değerlendirilerek sonuca bağlanacaktır.
  • Personel belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO/IEC 17024 standardı, MYK Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği, MYK Sınav ve Belgelendirme Rehberleri, Kanun, İlgili yasal mevzuat ve yönetmelik çerçevesinde en iyi şekilde yürütülmesi, hizmet sunduğumuz kapsamlarda sürekli memnuniyetin sağlanması ve şikâyetlerin en alt düzeyde tutulabilmesi için gerekli bütün kaynaklar sürekli olarak sağlanacaktır. Bu faaliyetlerimizde görev alan personelimizin gerek kendi gelişimleri gerekse personel belgelendirme hakkındaki yetkinliklerinin standart ve uygulamalardaki gelişmelere/yeniliklere ayak uydurabilmesi için gerekli eğitimlerin düzenli ve planlı bir şekilde temin edilecektir. Belgelendirme faaliyetleri esnasında çalışanlarımıza hiçbir baskı ve zorlama uygulanmayacaktır.

Yukarıda belirtilen hususlardan hiçbir sebeple taviz verilmeyeceğini BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET olarak beyan ve taahhüt ederiz.

 

Bayındır Memur-Sen Mesyet İşletme Genel Müdürü

Gökhan ŞİMŞEK